Apply only when u can travel to office .

themaharashtrarojgar24 in Private Email Job
  • Share:

Job Description

Thane job.

Apply only when u can travel to office .
Fluent English age below 30.

Urgent requirement for Kotak Security

Work From Office

All Telephonic round📞

✅Process : Demat account

For following :

👉🏻 INBOUND process( pure customer service)
👉🏻 Outbound process ( Demat account Opening)

✅ Location- Thane Highstreet 🌎

✅ Need Fresher/ Experience candidate with Good English communication skill.

💰 Salary 💰
✅ Fresher: 16500/- CTC
13040/- take home*.
✅ Experience CTC 18000/ –
14190/- take home.

Based on experience & Communication.

Wtsp 8652268138

नमस्कार,
महाराष्ट्र रोजगार हे एक रोजगार स्वयंरोजगार साप्ताहिक आणि वेबसाईट माध्यम आहे.

तरी सदर यंत्रणेत आम्ही विविध माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगारच्या माहिती प्रकाशित करतो ह्यासाठी आम्ही कुठलीच फी आकारत नाही.

म्हणूनच ह्याकरिता आमचे माध्यम हे सहमत असेलच असे नाही.

आपण सदर बातमी शहनिषा करून योग्य ती माहिती घ्यावी शिवाय आपल्या कडून नोकरी किंवा अन्य काही बाबीसाठी पैशांचा व्यवहार झाल्यास महाराष्ट्र रोजगार साप्ताहिक किंवा वेबसाईटचे संपादक जवाबदार राहणार नाहीत ह्याची नोंद घ्यावी.

अनिल फोंडेकर
मुख्यसंपादक
महाराष्ट्र रोजगार वृत्त

Other jobs you may like