संपादकीय

bg
अवनि लघुद्योग मोबाईल वॅन उदघाटन सोहळा

अवनि लघुद्योग मोबाईल वॅन उदघाटन सोहळा

अवनि लघुद्योग मोबाईल वॅन उदघाटन सोहळा

bg
अवनि लघुउद्योग फिरते विक्री केंद्र घ्या ते कसे घेऊ शकता हयाकरिता अनिल फोंडेकर ह्यांचे मार्गदर्शन ऐका

अवनि लघुउद्योग फिरते विक्री केंद्र घ्या ते कसे घेऊ शकता...

अवनि लघुउद्योग फिरते विक्री केंद्र घ्या ते कसे घेऊ शकता हयाकरिता अनिल फोंडेकर ह्यांचे...

bg
रोजगार स्वयंरोजगार देण्यासाठी अनिल फोंडेकर ह्यांचा आतापर्यंतचा प्रवास.....

रोजगार स्वयंरोजगार देण्यासाठी अनिल फोंडेकर ह्यांचा आतापर्यंतचा...

रोजगार स्वयंरोजगार देण्यासाठी अनिल फोंडेकर ह्यांचा आतापर्यंतचा प्रवास.....

bg
दहिसर येथे रोहन राणे ह्यांची अवनि वॅन मध्ये उत्कृष्ट जेवण म्हणजे मालवणी मांसाहारी थाळी.

दहिसर येथे रोहन राणे ह्यांची अवनि वॅन मध्ये उत्कृष्ट जेवण...

दहिसर येथे रोहन राणे ह्यांची अवनि वॅन मध्ये उत्कृष्ट जेवण म्हणजे मालवणी मांसाहारी...