" अवनि नारी शक्ती " लघुउद्योग फिरते विक्री केंद्र योजना

1 / 1

" अवनि नारी शक्ती "

         लघुउद्योग

फिरते विक्री केंद्र योजना

8 मार्च 2024 रोजी

"जागतिक महिला दिन" निमित्त

108 महिलांना 50000/- डिस्काउंट

*(8.5 ची अवनि वॅन 8 लाखात )*

  अटी वा शर्ती लागू

 एकही रुपया ना गुंतवता 

विना तारण, विना व्याज, विना जामीनदार

 महिला सक्षम तर, 

    कुटुंब भक्कम!! !

 *तुम्ही सदर अवनि वॅन घेण्यास इच्छुक असाल तर दिलेल्या लिंक वर तुमची माहिती भरावी.

https://forms.gle/DHGjy67csY6uT4Pf7

 अनिल फोंडेकर 

संस्थापक

अवनि लघुउद्योग फिरते विक्री केंद्र

www.avnivan.com