उद्योग संधी : दुसऱ्याचा माल विकून पैसा कमावणे

उद्योग संधी : दुसऱ्याचा माल विकून पैसा कमावणे

लगेच उत्पन्नाचा पर्याय म्हणजे, ज्यांचे उत्पादन किंवा सेवा व्यवसाय सुरू आहेत, त्यांना कमीशन तत्त्वावर विक्री करण्यास मदत करणे. यात तुमचा आणि त्यांचा दोघांचाही फायदाच होतो.

https://udyojak.org/?p=6299