आज दिनांक 16 एप्रिल 2023 रोजी फोर्ट, अपना बाजार येथे शीतल गभाले ह्या लाभार्थीची अवनि जनरल स्टोरचे उदघाटन मनसे माजी विभाग अध्यक्ष श्री. बबन महाडिक ह्यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले.

आज दिनांक 16 एप्रिल 2023 रोजी फोर्ट, अपना बाजार येथे शीतल गभाले ह्या लाभार्थीची अवनि जनरल स्टोरचे उदघाटन मनसे माजी विभाग अध्यक्ष श्री. बबन महाडिक ह्यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले.
1 / 2

आज दिनांक 16 एप्रिल 2023 रोजी फोर्ट, अपना बाजार येथे शीतल गभाले ह्या लाभार्थीची अवनि जनरल स्टोरचे उदघाटन मनसे माजी विभाग अध्यक्ष श्री. बबन महाडिक ह्यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले.

आज दिनांक 16 एप्रिल 2023 रोजी फोर्ट, अपना बाजार येथे शीतल गभाले ह्या लाभार्थीची अवनि जनरल स्टोरचे उदघाटन मनसे माजी विभाग अध्यक्ष श्री. बबन महाडिक ह्यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले.

अनिल फोंडेकर
प्रज्ञा मोहिते
संस्थापक
अवनि लघुउद्योग फिरते विक्री केंद्र
www.avnivan.com

Next