महाराष्ट्र शासन धोरणातर्गत सर्व गृहपयोगी वस्तूसकट अवनी फिरते विक्री जनरल स्टोर मिळणार!!

महाराष्ट्र शासन धोरणातर्गत   सर्व गृहपयोगी वस्तूसकट   अवनी फिरते विक्री जनरल स्टोर मिळणार!!

???? 0 Downpayment 

???? 0 Intrest 

???? 0 Guarantor 

???? 0 Collateral

(???? एकही रुपये ना गुंतवता )

 ???? अधिक माहितीकरिता खाली दिलेला youtube विडिओ पाहावा. 

https://www.youtube.com/channel/UCyyugta69pkqXd_ttXleLtg

 ???? नाव नोंदणीकरिता आपली माहिती भरण्यासाठी Google form भरावा. 

https://forms.gle/p1UBwhPMdC7NzLMD7

धन्यवाद

 अनिल फोंडेकर 

संस्थापक

अवनी लघुउद्योग फिरते विक्री केंद्र

www.avnivan.com

9820030971

9820030976

???? मी अधिकपणे विस्तृतपणे सदर फिरते विक्री केंद्राबद्दल माहिती देत आहे ती पाहावी.

https://youtu.be/AYdLlztXLko