महाराष्ट्र शासन धोरणातर्गत अवनी लघुउद्योग फिरते विक्री केंद्र मिळणार!!

महाराष्ट्र शासन धोरणातर्गत     अवनी लघुउद्योग फिरते विक्री केंद्र मिळणार!!

महाराष्ट्र शासन धोरणातर्गत 

 

 अवनी लघुउद्योग फिरते विक्री केंद्र मिळणार!!

???? 0 Downpayment 

???? 0 Intrest 

???? 0 Guarantor 

???? 0 Collateral

(???? एकही रुपये ना गुंतवता )

 ???? अधिक माहितीकरिता खाली दिलेला youtube विडिओ पाहावा. 

https://www.youtube.com/channel/UCyyugta69pkqXd_ttXleLtg

 ???? नाव नोंदणीकरिता आपली माहिती भरण्यासाठी Google form भरावा. 

https://forms.gle/gwtMgbEFL4tGMpdZA

धन्यवाद

 अनिल फोंडेकर 

संस्थापक

अवनी लघुउद्योग फिरते विक्री केंद्र

www.avnivan.com

9820030971

9820030976

Files