ई-कॉमर्स क्षेत्रात उतरण्याचं धाडस दाखवून यशस्वी होणाऱ्या तरुणांची गोष्ट

https://udyojak.org/?p=13589

ई-कॉमर्स क्षेत्रात उतरण्याचं धाडस दाखवून यशस्वी होणाऱ्या तरुणांची गोष्ट

त्यांच्या कंपनीत सुरुवातीला फक्त दोन माणसं होती; एक होता पॅकेजिंगमध्ये काम करणारा ज्याची आधीची नोकरी गेली होती आणि दुसरा होता कुणी भणंग वाटेल असा, कारण त्याच्याकडे होता व्यवस्थित चालणारा लॅपटॉप.

https://udyojak.org/?p=13589