URGENT REQUIREMENT FOR (DELIVERY BOY) IN ALL OVER PUNE OR GOA

themaharashtrarojgar24 in Private Email Job
  • Share:

Job Description

Delivery online products
🧥🥼🦺👚👠🥿👜💼👞👟🕶️🥽🌂🧳🥻🎧⌚📱📲💻🖥️⏰
Compulsory bike & license
Location
PUNE :_
Pen chinchpada
Wagholi_central_D
Pune_bhekraingr_D
Pune_rahtnipimpri_D
Pune_vinkar_D
Vaduj satewadi
Kmahakal km_ D
Ahmednagar_savedi_D
Aurangabad
Sinnar_central_D
Barshi_zaregaon_D
Kale_harinaryan_D

*Salary:- 13000 in hand 2.90per km feul

Documents Require
Resume
Adhaar Card
Pen Card
Licence
Bank A/C Details
Compulsary

👉🏻bike licence compulsary

Contact
Kavita HR
8767563388

Plz Forward The all groups 🙏

नमस्कार,
महाराष्ट्र रोजगार हे एक रोजगार स्वयंरोजगार साप्ताहिक आणि वेबसाईट माध्यम आहे.

तरी सदर यंत्रणेत आम्ही विविध माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगारच्या माहिती प्रकाशित करतो ह्यासाठी आम्ही कुठलीच फी आकारत नाही.

म्हणूनच ह्याकरिता आमचे माध्यम हे सहमत असेलच असे नाही.

आपण सदर बातमी शहनिषा करून योग्य ती माहिती घ्यावी शिवाय आपल्या कडून नोकरी किंवा अन्य काही बाबीसाठी पैशांचा व्यवहार झाल्यास महाराष्ट्र रोजगार साप्ताहिक किंवा वेबसाईटचे संपादक जवाबदार राहणार नाहीत ह्याची नोंद घ्यावी.

अनिल फोंडेकर
मुख्यसंपादक
महाराष्ट्र रोजगार वृत्त

Other jobs you may like