Urgent Required: Quality inspectors/cheaking

themaharashtrarojgar24 in Private Email Job
  • Share:

Job Description

Urgent Required: Quality inspectors/cheaking

👉🏻company name-Bharat forge pvt ltd.(trigo)

👉🏻Salary :salary for fresher 10500 to 11,000 experience minimum salary 11,500 ,12500

👉🏻Education : ITI mechanical,diploma mechanical,BE mechanical,BTech

👉🏻Job location-Chakan (Pune)

Profile-quality inspector/cheaking

 

👉🏻Age :18 to 32 year

 

 

👉🏻 call Shailesh HR: 7977491314

👉🏻interview telephonic only

 

Reference by-H1 HR(Shailesh Thote)

नमस्कार,
महाराष्ट्र रोजगार हे एक रोजगार स्वयंरोजगार साप्ताहिक आणि वेबसाईट माध्यम आहे.

तरी सदर यंत्रणेत आम्ही विविध माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगारच्या माहिती प्रकाशित करतो ह्यासाठी आम्ही कुठलीच फी आकारत नाही.

म्हणूनच ह्याकरिता आमचे माध्यम हे सहमत असेलच असे नाही.

आपण सदर बातमी शहनिषा करून योग्य ती माहिती घ्यावी शिवाय आपल्या कडून नोकरी किंवा अन्य काही बाबीसाठी पैशांचा व्यवहार झाल्यास महाराष्ट्र रोजगार साप्ताहिक किंवा वेबसाईटचे संपादक जवाबदार राहणार नाहीत ह्याची नोंद घ्यावी.

अनिल फोंडेकर
मुख्यसंपादक
महाराष्ट्र रोजगार वृत्त

Other jobs you may like