Job Profile:- Delivery Boy (Biker)

themaharashtrarojgar24 in Private Email Job
  • Share:

Job Description

🇯‌🇴‌🇧 🇯‌🇴‌🇧 🇯‌🇴‌🇧

Required: Male

Job Profile:- Delivery Boy (Biker)

Salary:- in hand 12000+PF+ESIC+ 1000 attendees bonus+ 2.90 Per K/M Fuel Petrol+ 250 Mobile allowance

Interview Venue:- Bhiwandi ( Local )

Contact H.R
Dipesh Bavane
9356440256

NOTE:- from any location PAN CARD AADHAR CARD & Bank A/c details & Bike and lisence compulsory

Plz forward this ADD if you want to help someone

नमस्कार,
महाराष्ट्र रोजगार हे एक रोजगार स्वयंरोजगार साप्ताहिक आणि वेबसाईट माध्यम आहे.

तरी सदर यंत्रणेत आम्ही विविध माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगारच्या माहिती प्रकाशित करतो ह्यासाठी आम्ही कुठलीच फी आकारत नाही.

म्हणूनच ह्याकरिता आमचे माध्यम हे सहमत असेलच असे नाही.

आपण सदर बातमी शहनिषा करून योग्य ती माहिती घ्यावी शिवाय आपल्या कडून नोकरी किंवा अन्य काही बाबीसाठी पैशांचा व्यवहार झाल्यास महाराष्ट्र रोजगार साप्ताहिक किंवा वेबसाईटचे संपादक जवाबदार राहणार नाहीत ह्याची नोंद घ्यावी.

अनिल फोंडेकर
मुख्यसंपादक
महाराष्ट्र रोजगार वृत्त

Other jobs you may like