Hiring for Outbound Sales process (Work from OFFICE)

themaharashtrarojgar24 in Private Email Job
  • Share:

Job Description

Hiring for Outbound Sales process (Work from OFFICE)
📚 Qualification: Hiring freshers Or experience ~ Under Graduate Or Graduate in any stream
🗣️Need Good English is must
🌍 Location : Thane West( Only Near by Candidate Can Apply
🍻 Sunday fixed off
💰 Salary : 11.8k Inhand 14,723 CTC PF & medical facility for family
☀️/🌜 Shifts : Pure day shift

*Easy Selection Hurry Up*
Interested can call or whatsup on below numbers
📱 9004832361
Pls forward to ur near and dear ones

HR – Knowplicity

नमस्कार,
महाराष्ट्र रोजगार हे एक रोजगार स्वयंरोजगार साप्ताहिक आणि वेबसाईट माध्यम आहे.

तरी सदर यंत्रणेत आम्ही विविध माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगारच्या माहिती प्रकाशित करतो ह्यासाठी आम्ही कुठलीच फी आकारत नाही.

म्हणूनच ह्याकरिता आमचे माध्यम हे सहमत असेलच असे नाही.

आपण सदर बातमी शहनिषा करून योग्य ती माहिती घ्यावी शिवाय आपल्या कडून नोकरी किंवा अन्य काही बाबीसाठी पैशांचा व्यवहार झाल्यास महाराष्ट्र रोजगार साप्ताहिक किंवा वेबसाईटचे संपादक जवाबदार राहणार नाहीत ह्याची नोंद घ्यावी.

अनिल फोंडेकर
मुख्यसंपादक
महाराष्ट्र रोजगार वृत्त

Other jobs you may like