Hiring For Lead Generation

themaharashtrarojgar24 in Private Email Job
  • Share:

Job Description

Hiring For Lead Generation
( Work From Office & Real estate process )
🌍Location – Thane
👉Preferred for candidate staying in Thane
Or Should have own vehicle
📚Qualification – HSC
💰 Salary – Up to 18k inhand
🗣️Need Excellent Communication Skills
👉Need Outbound Sales in Bpo / Real estate Mandatory
👉 Age Max 32
🌞 Shift timing :Rotational day Shift & 1 Rotational week off

Interested can whatsup on below number
📱9004832361
Please forward to your near and dear ones

HR – Knowplicity Consultancy

नमस्कार,
महाराष्ट्र रोजगार हे एक रोजगार स्वयंरोजगार साप्ताहिक आणि वेबसाईट माध्यम आहे.

तरी सदर यंत्रणेत आम्ही विविध माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगारच्या माहिती प्रकाशित करतो ह्यासाठी आम्ही कुठलीच फी आकारत नाही.

म्हणूनच ह्याकरिता आमचे माध्यम हे सहमत असेलच असे नाही.

आपण सदर बातमी शहनिषा करून योग्य ती माहिती घ्यावी शिवाय आपल्या कडून नोकरी किंवा अन्य काही बाबीसाठी पैशांचा व्यवहार झाल्यास महाराष्ट्र रोजगार साप्ताहिक किंवा वेबसाईटचे संपादक जवाबदार राहणार नाहीत ह्याची नोंद घ्यावी.

अनिल फोंडेकर
मुख्यसंपादक
महाराष्ट्र रोजगार वृत्त

Other jobs you may like