Greetings of days!!!!

themaharashtrarojgar24 in Private Email Job
  • Share:

Job Description

Logicon facility manegement pvt ltd.

Urgent requirement

Want suitable candidates for.

Electrician :- 5nos. 3 year experience Residential
site Package is in hand Rs.13500/- Salary.

Plumber :- 5nos. 3 year experience Residential
site Package is in hand Rs.13500/- Salary.

Housekeeping Boy :- 5nos.1 year experience
site package is in hand Rs.10000/- Salary.

Location :- Bhiwandi Mankoli Lodha (Upper Thane)

Contact me.
Ganesh Jore
7900146565

नमस्कार,
महाराष्ट्र रोजगार हे एक रोजगार स्वयंरोजगार साप्ताहिक आणि वेबसाईट माध्यम आहे.

तरी सदर यंत्रणेत आम्ही विविध माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगारच्या माहिती प्रकाशित करतो ह्यासाठी आम्ही कुठलीच फी आकारत नाही.

म्हणूनच ह्याकरिता आमचे माध्यम हे सहमत असेलच असे नाही.

आपण सदर बातमी शहनिषा करून योग्य ती माहिती घ्यावी शिवाय आपल्या कडून नोकरी किंवा अन्य काही बाबीसाठी पैशांचा व्यवहार झाल्यास महाराष्ट्र रोजगार साप्ताहिक किंवा वेबसाईटचे संपादक जवाबदार राहणार नाहीत ह्याची नोंद घ्यावी.

अनिल फोंडेकर
मुख्यसंपादक
महाराष्ट्र रोजगार वृत्त

Other jobs you may like