Current Requirements(Axis Bank- Ahmedabad )

themaharashtrarojgar24 in Private Email Job
  • Share:

Job Description

Current Requirements(Axis Bank- Ahmedabad )
A- Digital Officer (DO)
Axis Bank Frontline(CSA) – Good Comms + Fresher/Min 6 months experience +Graduate
Day shift
Fresher CTC – 11k, 8.6k in hand
Experience CTC – Upto 15k , 12.5k in hand
B – Digital Relationship Management (DRM)
Axis Bank Portfolio Management (Relationship Executive) – Good Comms + Fresher/Min 6 months experience +Graduate
Day shift
Fresher CTC – 15k, 12k in hand
Experience CTC – Upto 19k, 15k in hand
C – Team Leader – Operations
Prime – Good comm + Graduate + Sales experience as TL
Day Shift
CTC – Upto 3.80 LPA
Required Nos – 04
Address –
1st Floor (Axis Bank)
Acropolis mall,
Thaltej Cross Road,
Thaltej,
Mahalaxmijobs 9987604029
Ram sir

नमस्कार,
महाराष्ट्र रोजगार हे एक रोजगार स्वयंरोजगार साप्ताहिक आणि वेबसाईट माध्यम आहे.

तरी सदर यंत्रणेत आम्ही विविध माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगारच्या माहिती प्रकाशित करतो ह्यासाठी आम्ही कुठलीच फी आकारत नाही.

म्हणूनच ह्याकरिता आमचे माध्यम हे सहमत असेलच असे नाही.

आपण सदर बातमी शहनिषा करून योग्य ती माहिती घ्यावी शिवाय आपल्या कडून नोकरी किंवा अन्य काही बाबीसाठी पैशांचा व्यवहार झाल्यास महाराष्ट्र रोजगार साप्ताहिक किंवा वेबसाईटचे संपादक जवाबदार राहणार नाहीत ह्याची नोंद घ्यावी.

अनिल फोंडेकर
मुख्यसंपादक
महाराष्ट्र रोजगार वृत्त

Other jobs you may like