CIVIL ENGINEER – JALGAON VACANCY

themaharashtrarojgar24 in Private Email Job
  • Share:

Job Description

CIVIL ENGINEER – JALGAON VACANCY

We are hiring following candidates for our client at Jalgaon location.

●Post:- Civil Engineer
●No of Post:- 1
Male candidates Apply only
●Education:- Diploma/
B.E.Civil
Experience in 2 to 5 yrs Building Construction experience is must.

● Salary -As per experience.
——————————————-
मास्क, शिल्ड, सॅनिटायझर व सामाजिक अंतर यांचे तंतोतंत पालन करावे.
याबाबत सतर्क राहणे हे एक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.
——————————————-
😊Please share this post on various social medias. Thanks 🙏
——————————————-
Contact- via whatsapp text message or email only🙏
JOB SEARCH GROUP CONSULTANCY,JALGAON
(Direct Services – RECRUITMENT, POOL CAMPUS, JOB FAIRS)
(Can arrange Services like Trainings,Resume writing,Security & Facility Manpower Services etc.
M. No.-8999906637, 7387999618

WhatsApp link of
1)8999906637-
https://wa.me/message/PU35A6XJVF4QE1

2)7387999618-
https://wa.me/message/S35CFHVM2LUJK1

Email –
jobsearchgroupconsultancy@gmail.com

नमस्कार,
महाराष्ट्र रोजगार हे एक रोजगार स्वयंरोजगार साप्ताहिक आणि वेबसाईट माध्यम आहे.

तरी सदर यंत्रणेत आम्ही विविध माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगारच्या माहिती प्रकाशित करतो ह्यासाठी आम्ही कुठलीच फी आकारत नाही.

म्हणूनच ह्याकरिता आमचे माध्यम हे सहमत असेलच असे नाही.

आपण सदर बातमी शहनिषा करून योग्य ती माहिती घ्यावी शिवाय आपल्या कडून नोकरी किंवा अन्य काही बाबीसाठी पैशांचा व्यवहार झाल्यास महाराष्ट्र रोजगार साप्ताहिक किंवा वेबसाईटचे संपादक जवाबदार राहणार नाहीत ह्याची नोंद घ्यावी.

अनिल फोंडेकर
मुख्यसंपादक
महाराष्ट्र रोजगार वृत्त

Other jobs you may like