(BIG-BASKET)

themaharashtrarojgar24 in Private Email Job
  • Share:

Job Description

TIME=3.30AM TO 7AM Morning

SALLERY STRUCTRE

4200(FIX SALLERY FULL MONTHS)

1200(FULL MONTHS PRESENT 30 DAYS= 1 TO 30 DAYS 900 *FUEL *

30 RUPEES INCENTIVE DAILY 40% BEFORE 5AM=900 OTD

COMPLAINT== AMT=500

TOTAL MONTHS AMT>6800

REFRENCE AMT EARN PER DELIVERY BOY=2000

MINIMUM-50 FLAT DAILY RUNING (FIX 10 TO 12 SOCIETY)

3 Days training compulsory

only activa types bike allowed

LOCATION

Goregaon east

Borivali East

Vishal HR -Big basket-8268678217

नमस्कार,
महाराष्ट्र रोजगार हे एक रोजगार स्वयंरोजगार साप्ताहिक आणि वेबसाईट माध्यम आहे.

तरी सदर यंत्रणेत आम्ही विविध माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगारच्या माहिती प्रकाशित करतो ह्यासाठी आम्ही कुठलीच फी आकारत नाही.

म्हणूनच ह्याकरिता आमचे माध्यम हे सहमत असेलच असे नाही.

आपण सदर बातमी शहनिषा करून योग्य ती माहिती घ्यावी शिवाय आपल्या कडून नोकरी किंवा अन्य काही बाबीसाठी पैशांचा व्यवहार झाल्यास महाराष्ट्र रोजगार साप्ताहिक किंवा वेबसाईटचे संपादक जवाबदार राहणार नाहीत ह्याची नोंद घ्यावी.

अनिल फोंडेकर
मुख्यसंपादक
महाराष्ट्र रोजगार वृत्त

Other jobs you may like